Η εταιρεία Creative Systems Engineering (C.S.E.) Μ.Ε.Π.Ε., είναι μια μικρομεσαία εταιρεία η οποία ιδρύθηκε με ίδια κεφάλαια στην Αθήνα το 2009. Η C.S.E. είναι μια μοντέρνα, δυναμική εταιρεία ανάπτυξης συστημάτων η οποία στοχεύει σε λύσεις και προϊόντα που βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής (state-of-the-art), υψηλής ποιότητας, ανταγωνιστικού κόστους και γρήγορης υλοποίησης για εμπορική προώθηση (fast time-to-market). Οι δυνατότητες της εταιρείας βασίζονται στο υψηλής εξειδίκευσης επιστημονικό της προσωπικό, με πάνω από 25 χρόνια εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση έργων, στην σχεδίαση, ανάπτυξη και πιστοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων και στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σχεδίασης και ανάπτυξης με τη χρήση σχεδιαστικών πακέτων (CAE/CAD) σύγχρονης τεχνολογίας καθώς και υψηλών προδιαγραφών εργαστηριακού εξοπλισμού (T&M).

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη διεθνή και εγχώρια αγορά σε απαιτητικές εφαρμογές, προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με Τηλεπικοινωνίες, Διαστημικές εφαρμογές, Αμυντικά Συστήματα, Συστήματα Ελέγχου και Αυτοματοποιημένα Συστήματα Δοκιμών. H CSE επενδύει συνεχώς σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) μέσω συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (FP-7, H2020) και ΕΣΠΑ.

Η C.S.E. είναι μέλος του ΕΒΕΑ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών) και είναι πιστοποιημένη κατά EN ISO 9001:2015 (TUV Hellas).

 

Οι βασικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

  • Υπηρεσίες σχεδίασης: Η C.S.E. προσφέρει υπηρεσίες σχεδίασης, ανάπτυξης και κατασκευής για πολύπλοκα ηλεκτρονικά συστήματα, μονής/διπλής όψης/πολυεπίπεδα/Flex τυπωμένα κυκλώματα για συστήματα/εφαρμογές ισχύος/υψηλών ταχυτήτων/αναλογικών/ψηφιακών/μικτών σημάτων, embedded υποσυστήματα πραγματικού χρόνου, σχεδίαση σε VHDL για FPGA καθώς και IP cores.
  • Αυτοματισμοί και Έλεγχος: Οι τωρινές δραστηριότητες επικεντρώνονται σε IoT (Internet of Things) αρχιτεκτονικές και εφαρμογές M2M, βασισμένες στην ανοιχτή πλατφόρμα AMRG (Advanced Modem Router Gateway) που επιτρέπει ανάπτυξη και διαχείριση Μ2Μ και εφαρμογών απομακρυσμένης επισκόπησης και ελέγχου.
  • Συστήματα Επικοινωνιών: Το προσωπικό της C.S.E. έχει πάνω από είκοσι πέντε (25) χρόνια εμπειρία στη σχεδίαση, ανάπτυξη, υλοποίηση και πιστοποίηση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων για POTS, N-ISDN, B-ISDN, Computer Telephony (CT) και Switching subsystems, communication/data networks (RS-232/485, V.35, V.36, X.21, 10/100BT Ethernet, USB, ZigBee, Wi-Fi, Bluetooth, etc). Τα διάφορα υποσυστήματα περιλαμβάνουν αυτόνομες λύσεις καθώς και βαθμίδες/κάρτες διασύνδεσεις για χρήση σε συστήματα ISA/PCI/cPCI/PCIe/VME. Οι τελευταίες δραστηριότητες επικεντρώνονται σε IoT (Internet of Things) αρχιτεκτονικές και εφαρμογές M2M, βασισμένες στην ανοιχτή πλατφόρμα AMRG (Advanced Modem Router Gateway) που επιτρέπει ανάπτυξη και διαχείριση Μ2Μ και εφαρμογών απομακρυσμένης επισκόπησης και ελέγχου.
  • Αμυντικά Συστήματα και Διάστημα: Το επιστημονικό προσωπικό της C.S.E. έχει μακρά εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη προϊόντων και υποσυστημάτων για την Αμυντική βιομηχανία και πρόσφατα για Διαστημικές εφαρμογές. Οι βασικοί τομείς αφορούν σχεδίαση IP cores (πρωτόκολλα SpaceWire), αναλογικά και ψηφιακά τερματικά πεδίου (φωνής και δεδομένων), αναβάθμιση/υποστήριξη ηλεκτρονικών υποσυστημάτων αεροσκαφών, υλοποίηση υποσυστημάτων διασύνδεσης και ελέγχου σε VHDL για χρήση σε FPGAs, υποσυστήματα video, τροφοδοτικά.
  • Αυτοματοποιημένα Συστήματα Δοκιμών: Η διαχρονική ενασχόληση του προσωπικού της εταιρείας με ποικίλα έργα και προϊόντα, έχει οδηγήσει στην υιοθέτηση μοντέρνων μεθόδων δοκιμών ελέγχου/πιστοποίησης καλής λειτουργίας τόσο σε επίπεδο λειτουργικού ελέγχου όσο και σε επίπεδο ελέγχου παραγωγής σύνθετων συστημάτων και υποσυστημάτων. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Δοκιμών για την κάλυψη αναγκών ανάλογα με την εφαρμογή, βασισμένο σε Τ&Μ εξοπλισμό και πλατφόρμες τελευταίας τεχνολογίας της αγοράς.
  • Έρευνα και Ανάπτυξη: Με συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ΕΣΠΑ.