Η C.S.E. παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού τυπωμένων κυκλωμάτων (PCB), έχοντας περισσότερα από είκοσι πέντε χρόνια εργασιακής εμπειρίας. Οι δυνατότητες σχεδίασης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από διαφορετικά προϊόντα και εφαρμογές (εμπορικές, βιομηχανικές, στρατιωτικές / αεροδιαστημικές) και γίνεται με χρήση προηγμένων εργαλείων σχεδίασης (CAD). Διαρκής στόχος μας είναι η παροχή οικονομικά αποδοτικών λύσεων που καλύπτουν συγκεκριμένες ηλεκτρικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Συμπληρώστε την φόρμα Προσφορά σχεδίασης PCB και θα λάβετε (εντός 12 ωρών) την προσφορά μας για το κόστος και το χρόνο σχεδίασης του τυπωμένου κυκλώματός σας.

Οι κύριοι τομείς εμπειρίας σε θέματα σχεδιασμού τυπωμένων κυκλωμάτων (PCB) καλύπτουν:

 • Σχεδίαση μονής, διπλής όψης
 • Πολυστρωματικά τυπωμένα κυκλώματα
 • Σταθερά και εύκαμπτα τυπωμένα κυκλώματα
 • Πρότυπες (PCI / PCIe, PMC, VME, SIMM κ.λπ.) και μη εξωτερικές διαστάσεις/μορφολογία
 • Πρότυπα περιφερειακά και διεπαφές δικτύου (PCI / PCIe, Ethernet, USB, κλπ.)
 • Διασυνδέσεις (σημάτων) υψηλής ταχύτητας, ελεγχόμενης εμπέδησης, γραμμές ταυτόσημου μήκους, διαφορικά ζεύγη
 • Αναλογικές προσαρμογές σε διασυνδέσεις γραμμών
 • Αναλογικά και ευαίσθητα (έναντι θορύβου) κυκλώματα
 • Κυκλώματα υψηλού ρεύματος, υψηλής τάσης
 • Υλικά xBGA, QFN, fine pitch, high density
 • Σύνθετα επίπεδα (planes) ισχύος/αναφοράς
 • Blind/Buried vias
 • Σύνθετοι κανόνες σχεδιασμού
 • Σχεδιασμός με έμφαση στην ευκολία και το κόστος κατασκευής
 • Σχεδιασμός με έμφαση στην ευκολία δοκιμών και επαλήθευσης

 

Στα διαθέσιμα πακέτα σχεδίασης περιλαμβάνεται η σουίτα PADS Standard Plus (Mentor Graphics), η οποία υποστηρίζει:

 • Hypelynx Analog, για SPICE ανάλυση σε επίπεδο σχηματικών
 • Hypelynx Linesim, για ανάλυση της ακεραιότητας του σήματος (signal integrity) σε επίπεδο σχηματικών
 • Hypelynx Boardsim, για ανάλυση της ακεραιότητας του σήματος (signal integrity) σε επίπεδο τυπωμένου κυκλώματος
 • Hypelynx Thermal, για θερμική ανάλυση σε επίπεδο τυπωμένου κυκλώματος
 • MCAD co-design, για έλεγχο μηχανολογικής συμβατότητας της τοποθέτησης των ηλεκτρονικών
Οι υπηρεσίες Σχεδίασης και Ανάπτυξης τυπωμένων κυκλωμάτων περιλαμβάνουν:

 

Δημιουργία Βιβλιοθηκών CAD

Εισαγωγή σχηματικών

Σχεδίαση Layout

Ακεραιότητα Σήματος και έλεγχος ΗΜΣ/ΗΜΠ

Θερμική Ανάλυση

Προετοιμασία του Πακέτου Δεδομένων Κατασκευής

Έλεγχοι Σχεδίασης και Ανάπτυξης

Ροή Σχεδίασης Τυπωμένων Κυκλωμάτων

pcb3