Η C.S.E. προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης ενσωματωμένων υποσυστημάτων που βασίζονται σε μικρο-επεξεργαστές (MPUs)/ μικρο-ελεγκτές (MCUs)/ Επαναπρογραμματιζόμενων Λογικών Κυκλωμάτων (FPGAs) από διάφορους κατασκευαστές (Altera, Atmel, Microchip, Microsemi, Silicon Labs, Τέξας In., XILINX).

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν μέρος ή το σύνολο από τα ακόλουθα:

  • Σύνταξη του εγγράφου Προδιαγραφή Απαιτήσεων βασισμένο στη λίστα επιθυμητών λειτουργιών/ιδέας του υποσυστήματος το οποίο εγκρίνεται από τον πελάτη πριν από την έναρξη του σχεδιασμού/ανάπτυξης
  • Ανάλυση Απαιτήσεων, διαστασιολόγηση υποσυστήματος/κατανομή κύριων λειτουργιών
  • Προτεινόμενη τεχνολογία/κατασκευαστή/οικογένεια του MCU/MPU/FPGA που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
  • Προδιαγραφές Σχεδίασης
  • OS/RTOS/Hard-RTOS αξιολόγηση/επιλογή και ενσωμάτωση (ανάλογα με την περίπτωση)
  • Ανάπτυξη λογισμικού/firmware με ANSI C/VHDL/Verilog ανάλογα με το ενσωματωμένο υποσύστημα
  • Εκτεταμένη προσομοίωση του σχεδιασμού (όπου απαιτείται/είναι δυνατόν να γίνει)
  • Πλήρης Εγχειρίδιο Χρήσης/Δεδομένων υλοποίησης για την αποτελεσματική χρήση από την ομάδα του πελάτη
  • Πλήρης Επαλήθευση της τελικής υλοποίησης σε επίπεδο τυπωμένου κυκλώματος

Όλες οι διαδικασίες εκπόνησης των τεχνικών μελετών, η ανάπτυξη, οι τεχνικές αξιολογήσεις και τα έγγραφα γίνονται κατά IEEE 1220-2005.

Η υπηρεσία ολοκληρώνεται με επιτυχή επίδειξη ορθής λειτουργίας σε ηλεκτρονική πλατφόρμα της C.S.E., ή σε πλατφόρμα που παρέχει ο χρήστης ή είναι διαθέσιμη στην αγορά ως αναπτυξιακή ή, όταν απαιτείται η ενσωμάτωση/ολοκλήρωση και η τελική πιστοποίηση γίνεται στις εγκαταστάσεις του πελάτη.

Για να συζητήσουμε τις τεχνικές απαιτήσεις σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε:  support@creativese.eu.