Η C.S.E. προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων στους τομείς  Αυτοματισμού και Ελέγχου, Επικοινωνιών, Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Ελέγχου και Συστημάτων τροφοδοσίας που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πελάτη. Όλα τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί με γνώμονα την υψηλή ποιότητα, το χαμηλό κόστος και την υψηλή αξιοπιστία.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των προϊόντων γίνεται σύμφωνα με Διεθνείς προδιαγραφές σχεδίασης (ISO, IEEE, IPC, κλπ), με χρήση τελευταίας γενιάς (state of the art) εργαλείων ανάλυσης και μοντελοποίησης με χρήση Η/Υ (CAE / CAD) , σχεδιασμού, ανάπτυξης και προσομοίωσης για να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η ποιότητα του τελικού προϊόντα σε προσιτές και ανταγωνιστικές τιμές.