Το AMRG (Advanced Modem Router Gateway) είναι μια πύλη με ανοιχτή πλατφόρμα λογισμικού, που έχει σχεδιαστεί με βάση Αρχιτεκτονική για “Διαδίκτυο των Πραγμάτων” (Internet of Things Architecture, IoT-Α). Εκτός από την κλασσική λειτουργία modem/router, παρέχει τα μέσα στον τελικό χρήστη για την έλεγχο και τη διαχείριση  συσκευών, τηλεχειρισμού, παρακολούθησης αισθητήρων σε μια ποικιλία από διαφορετικά περιβάλλοντα χωρίς τη χρήση Η/Υ, μέσω της επέκτασης των διεπαφών που υποστηρίζει και με τεχνικές επικοινωνίας M2M. Ο χρήστης είναι ελεύθερος να επιλέξει και να χτίσει τη δική του λύση (ες) ή να επιλέξει αυτό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις του από ένα κατάλογο με προ-ρυθμισμένες λειτουργίες.

Το AMRG διαθέτει μία ADSL2 / 2 + διεπαφή, πέντε θύρες Ethernet 10/100BT, IEEE 802.11a/b/g WiFi επικοινωνία και μια θύρα USB 2.0 (Host). Παρέχει επίσης μια σειριακή (RS-232) debug κονσόλα που επιτρέπει την αναβάθμιση/αλλαγή του λογισμικού μέσω bootloader και πρόσβαση στο λειτουργικό σύστημα. Επιπλέον, η αρχικοποίηση κατά την έναρξη μπορεί να επιλεχτεί μεταξύ UART και Flash εκκίνησης που καθιστά δυνατό τον επαναπρογραμματισμό από το μηδέν, ακόμη και με κατεστραμμένο firmware. Το λειτουργικό σύστημα του AMRG βασίζεται στο Linux OpenWrt και συνοδεύεται με πλήρεις οδηγίες για τη δημιουργία πλήρους εργαλειοθήκης και περιβάλλοντος προγραμματισμού τόσο χώρο για εφαρμογές του χρήστη όσο και του πυρήνα (Kernel). Το περιβάλλον ανάπτυξης επιτρέπει την επιλογή από ένα ευρύ φάσμα του λογισμικού ανοικτού κώδικα, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών, των υπηρεσιών, drivers και πρωτόκολλα δικτύωσης.

 

Το λογισμικό AMRG μπορεί να ενημερωθεί και να ρυθμιστεί στο πεδίο μέσω του δικτύου χρησιμοποιώντας ενσωματωμένη εφαρμογή διαχείρισης, το OPKG, ένα ισχυρό εργαλείο υποστήριξης ανάλυσης, ρύθμισης σύνδεσης σε απομακρυσμένες βάσεις και web-based GUI που περιλαμβάνεται στην κονσόλα διαχείρισης. Η κονσόλα διαχείρισης επιτρέπει τη ρύθμιση των επιλογών δικτύωσης και κανόνες του firewall. Παρέχει σε πραγματικό χρόνο στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση των πόρων και την πρόσβαση σε κάθε είδους διαμόρφωση, scripts εκκίνησης και  διαχείριση των υπηρεσιών. Η αρχικοποίηση μπορεί να αποθηκευτεί σε αντίγραφα ασφαλείας για επαναφορά όταν χρειαστεί. Το σύνολο του λογισμικού (αρχεία χρήστη και πυρήνα) μπορεί να ενημερωθεί μέσα από την κονσόλα διαχείρισης, προσφέροντας ένα πιο βολικό τρόπο για επαναπρογραμματισμό της πλατφόρμας,χωρίς να χρειάζεται να περάσει μέσα από την πιο εξειδικευμένη λειτουργία, μέσω της κονσόλας bootloader. Ένα PhoneME Java VM έχει ενσωματωθεί στο λειτουργικό σύστημα Linux του AMRG με υποστήριξη της έκδοσης 1.4 της Java και  μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη υπηρεσιών Java

AMRG Leaflet
AMRG Quick Installation Guide
AMRG Installation Manual