Το Τμήμα Σχεδίασης και Ανάπτυξης Συστημάτων (Systems Engineering Group – SEG), παρέχει υπηρεσίες σχεδίασης συστημάτων και υποσυστημάτων, στηριζόμενο στο επιστημονικό δυναμικό του το οποίο αποτελείται από μηχανικούς με περισσότερα από είκοσι χρόνια εργασιακής εμπειρίας, επιτυχή αποτελέσματα σε μια ευρεία περιοχή διαφορετικών προϊόντων/εφαρμογών, μεγάλη εμπειρία σε σύγχρονες τεχνολογίες και χρήση εργαλείων σχεδίασης συστημάτων με Η/Υ (CAE).

Οι Υπηρεσίες Σχεδίασης και Ανάπτυξης Συστημάτων ακολουθούν αρχές και πρακτικές κατά IEEE 1220-2005, MIL-STDs και MIL-HDBKs, NASA/SP-2007-6105 (SE HDBK).

Οι κύριοι τομείς εξειδίκευσης του SEG καλύπτει Συστήματα/HWCIs/FWCIs, για: 

 • Αναλογικά, Ψηφιακά, Μικτά συστήματα για την Άμυνα και το Διάστημα
 • Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
 • Διασυνδέσεις δικτύων
 • Ενσωματωμένα συστήματα επεξεργασίας
 • Τροφοδοτικά και διαχείριση ενέργειας
 • Ελέγχου και Αυτοματισμού
 • Αυτοματοποιημένο εξοπλισμό δοκιμών για λειτουργικούς ελέγχους και ελέγχους παραγωγής

Οι Υπηρεσίες Σχεδίασης και Ανάπτυξης Συστημάτων μπορεί να περιλαμβάνουν όλα ή μέρος από τα ακόλουθα:

α. Διεργασίες Σχεδίασης  (κατά IEEE 1220-2005):

 • Ανάλυση Απαιτήσεων
 • Απαιτήσεις επικύρωσης
 • Ανάλυση Λειτουργίας
 • Επαλήθευση Λειτουργίας
 • Σύνθεση
 • Επαλήθευση σχεδιασμού
 • Ανάλυση συστήματος
 • Έλεγχος
β. Προετοιμασία του ελάχιστου πακέτου Δεδομένων Σχεδίασης 

 • Απαιτήσεις Συστήματος  (SRS)
 • Προδιαγραφές Ελέγχου Διασύνδεσης (ICD) με βάση τη λίστα επιθυμητής διασύνδεσης από τον πελάτη, τον τομέα τεχνολογίας, την περιοχή εφαρμογής, την απαιτούμενη ασφάλεια, κλπ.
 • Προδιαγραφές Σχεδιασμού Συστήματος (SDD)
 • Σχεδιασμός και Προδιαγραφές Ελέγχου (STP/STS)
 • Αρχείο Ορισμού Προϊόντος που αποτελείται από:
  • Το Αρχείο Κατασκευής, και
  • Το Αρχείο Σχεδίασης
image001

Figure 1 Hierarchy of elements within a system

γ. Τεχνικοί Έλεγχοι:

(κατά περίπτωση, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του συστήματος, την περιοχή εφαρμογής και την ζητούμενη υπηρεσία):

 • ACR (Alternative Concepts Review), Έλεγχος Εναλλακτικών Προσεγγίσεων/Υλοποιήσεων
 • SRR (System Requirements Review), Έλεγχος Απαιτήσεων του Συστήματος
 • SWSR (Software Specifications Review), Έλεγχος Προδιαγραφών Λογισμικού
 • SFR (System Functional Review), Λειτουργική Αξιολόγηση Συστήματος/SDR (System Design Review), Έλεγχος Σχεδίασης σε επίπεδο Συστήματος
 • PDR (Preliminary Design Review), Προκαταρκτικός  Έλεγχος Σχεδίασης
 • CDR (Critical Design Review), Τελικός Έλεγχος Σχεδίασης
 • TRR (Test Readiness Review), λεγχος Ετοιμότητας για έλεγχο ορθής λειτουργίας
 • SVR/FCA (System Verification Review/Functional Configuration Audit), Αξιολόγηση του συστήματος /Έλεγχος Λειτουργικής Διαμόρφωσης
 • PRR (Production Readiness Review), Έλεγχος Ετοιμότητας για Παραγωγή
 • PCA (Physical Configuration Audit), Έλεγχος Φυσικής Διαμόρφωσης
 • ISR (In-Service Review), Έλεγχος κατά την Τελική/Ολοκληρωμένη Λειτουργία
image002

Για να συζητήσουμε τις τεχνικές απαιτήσεις σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε support@creativese.eu.