Ηλεκτροκίνηση μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος

«Ηλεκτροκίνηση μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος στους Εθνικούς Αυτοκινητόδρομους με την αξιοποίηση ΑΠΕ, καινοτόμων τεχνολογιών παραγωγής και συλλογής ενέργειας, συστημάτων ενεργειακής αποθήκευσης και βελτιστοποίησης των ενεργειακών συναλλαγών με το ηλεκτρικό δίκτυο» με Ακρωνύμιο: ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΩ και κωδικό έργου: Τ2ΕΔΚ-00136.

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ !!!!

Σας πληροφορούμε ότι τα γραφεία της εταιρείας μεταφέρονται στην οδό:

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 119, Τ.Κ. 11251, Αθήνα

από την Δευτέρα 18 Ιουλίου, 2016