Νέα

EN ISO 9001:2015, Ετήσια Επιθεώρηση από την TUV HELLAS

Επιτυχής ετήσια Επιθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της C.S.E. κατά EN ISO 9001:2015, από την TUV HELLAS.

Περισσότερα

EN ISO 9001:2008, Ετήσια Επιθεώρηση από την TUV HELLAS

Επιτυχής ετήσια Επιθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της C.S.E. κατά EN ISO 9001:2008, από την TUV HELLAS.

Περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ !!!!

Σας πληροφορούμε ότι τα γραφεία της εταιρείας μεταφέρονται στην οδό: 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 119, Τ.Κ. 11251, Αθήνα από την Δευτέρα 18 Ιουλίου, 2016

Περισσότερα

EN ISO 9001:2008, Ετήσια Επιθεώρηση από την TUV HELLAS

Επιτυχής ετήσια Επιθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της C.S.E. κατά EN ISO 9001:2008, από την TUV HELLAS.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκό Έργο SELFNET ( (Η 2020)

Συμμετοχή της C.S.E. στο έργο Έρευνας και Ανάπτυξης SELFNET (H2020). Η C.S.E. θα έχει συμμετοχή στη σχεδίαση και ανάπτυξη στον διαχειριστή NFV και SDN εφαρμογών και στον ορισμό της γλώσσας προσδιορισμού στραττηγικών αυτόνομης λειτουργίας.

Περισσότερα
Crative Systems Engineering

Crative Systems Engineering

payment by credit card