ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ !!!!

Σας πληροφορούμε ότι τα γραφεία της εταιρείας μεταφέρονται στην οδό:

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 119, Τ.Κ. 11251, Αθήνα

από την Δευτέρα 18 Ιουλίου, 2016

Ευρωπαϊκό Έργο SELFNET ( (Η 2020)

Συμμετοχή της C.S.E. στο έργο Έρευνας και Ανάπτυξης SELFNET (H2020). Η C.S.E. θα έχει συμμετοχή στη σχεδίαση και ανάπτυξη στον διαχειριστή NFV και SDN εφαρμογών και στον ορισμό της γλώσσας προσδιορισμού στραττηγικών αυτόνομης λειτουργίας.