Η C.S.E. επενδύει συνεχώς σε δραστηριότητες Ε & Α μέσω της ΕΕ (FP-7, H2020) και τα Εθνικά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση και την ΕΕ.

Ο κύριος στόχος των δραστηριοτήτων Ε & Α στην C.S.E. είναι να ενισχύσει τις ικανότητες και την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας τόσο σε εξειδικευμένες όσο και σε μαζικές αγορές με τη συνεχή παρακολούθηση και χρήση νέων τεχνολογιών, διαδικασιών και εργαλείων, αποκτώντας παράλληλα πολύτιμες εμπειρίες μέσα από τη συνεργασία με τους εταίρους της.

Η CSE συμμετέχει στα ακόλουθα έργα ΕΣΠΑ τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση:

ΙΚΑΡΟΣ

Το πρόγραμμα ΙΚΑΡΟΣ στοχεύει στη δημιουργία σμήνους από μη επανδρωμένα, τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη (Unmanned Aerial Vehicles – drones) και στην ανάπτυξη κατάλληλων τεχνολογιών (αυτοματοποίησης, τεχνητής νοημοσύνης, επικοινωνιών, διασύνδεσης, κτλ.) που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της ασφάλειας των οδικών δικτύων.
Το πρόγραμμα ΙΚΑΡΟΣ θα κάνει χρήση προηγμένων αρχιτεκτονικών δικτύου (4G/5G, δυναμικά δίκτυα κλπ.), καθώς και τεχνικών μεταφοράς δεδομένων. Επίσης θα έχει την δυνατότητα αυτοματοποιημένης αναρρύθμισης των συνδέσεων ή αναζήτησης νέων συνδέσεων. Η αρχιτεκτονική θα είναι πολυ-επίπεδη και αποκεντρωμένη, ώστε τυχόν αστοχία ενός drone να μην θέτει εκτός λειτουργίας το σύνολο του συστήματος.

Περισσότερα…

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΩ

«Ηλεκτροκίνηση μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος στους Εθνικούς Αυτοκινητόδρομους με την αξιοποίηση ΑΠΕ, καινοτόμων τεχνολογιών παραγωγής και συλλογής ενέργειας, συστημάτων ενεργειακής αποθήκευσης και βελτιστοποίησης των ενεργειακών συναλλαγών με το ηλεκτρικό δίκτυο» με Ακρωνύμιο: ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΩ και κωδικό έργου: Τ2ΕΔΚ-00136.

Περισσότερα…

RECOMAR

Το έργο RECOMAR έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος (εργαστηριακό πρωτότυπο) για την ανάκτηση στατικής ενέργειας από καυσαέρια σε μικρά επιβατηγά πλοία (π.χ. Ferry Boats), μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων τεχνολογιών για την παραγωγή θερμοηλεκτρικής ενέργειας και ηλεκτρονικών ισχύος, με ενεργειακά βιώσιμο τρόπο. Ειδικότερα, το σύστημα ανάκτησης ενέργειας που θα αναπτυχθεί θα βασίζεται σε στατική θερμοηλεκτρική γεννήτρια, η οποία θα εκμεταλλεύεται εν μέρει τη θερμική ενέργεια των καυσαερίων που προέρχονται από τις γεννήτριες του πλοίου, μετατρέποντάς την σε ηλεκτρική. Αυτή η ηλεκτρική ενέργεια θα μεταφερθεί στη συνέχεια στο ηλεκτρικό δίκτυο του πλοίου μέσω ενός κατάλληλου ηλεκτρονικού μετατροπέα ισχύος, καλύπτοντας έτσι ένα μέρος των ηλεκτρικών φορτίων του. Ο σχεδιασμός του θερμοηλεκτρικού συστήματος ανάκτησης ενέργειας καυσαερίων θα προσαρμοστεί στη βέλτιστη απόδοση για μικρά επιβατηγά πλοία. Επιπλέον, το καινοτόμο σύστημα θα φέρει μια σειρά υπερπυκνωτών κατάλληλα διαστασιολογημένων για να βοηθήσουν στη βελτίωση της ποιότητας ηλεκτρικής ενέργειας του πλοίου. Στο πλαίσιο αυτό, θα σχεδιαστεί και θα κατασκευαστεί ένα σύστημα παρακολούθησης ισχύος σε πραγματικό χρόνο (PMS). Ο κύριος κορμός του συστήματος θα είναι μετρητές ισχύος, οι οποίοι θα εγκαθίστανται σε επιλεγμένα σημεία του ηλεκτρικού δικτύου και θα επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω τοπικού Intranet που θα εγκατασταθεί στη γέφυρα του πλοίου.

Συμμετέχοντες φορείς:

MILTECH HELLAS S.A.
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΕ
CREATIVE SYSTEMS ENGINEERING (C.S.E.) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.