Η C.S.E. επενδύει συνεχώς σε δραστηριότητες Ε & Α μέσω της ΕΕ (FP-7, H2020) και τα Εθνικά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση.

Ο κύριος στόχος των δραστηριοτήτων Ε & Α στην C.S.E. είναι να ενισχύσει τις ικανότητες και την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας τόσο σε εξειδικευμένες όσο και σε μαζικές αγορές με τη συνεχή παρακολούθηση και χρήση νέων τεχνολογιών, διαδικασιών και εργαλείων, αποκτώντας παράλληλα πολύτιμες εμπειρίες μέσα από τη συνεργασία με τους εταίρους της.

Η CSE συμμετέχει στα ακόλουθα έργα τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (H2020):

SLICENET

Στα πλαίσια του έργου SLICENET  (H2020), η C.S.E. θα θα ηγηθεί των τεχνικών εργασιών για την ανάπτυξη των στοιχείων της αρχιτεκτονικής που αφορούν στην διαχείριση της αποδοτικότητας και της διατήρησης του επιπέδου των υπηρεσιών εντός έκαστου τομέα. Επίσης θα ηγηθεί των τεχνικών εργασιών για τον καθορισμό και την ανάπτυξη των προγραμματιστικών διεπιφανειών και διεπιφανειών χρήστη που αφορούν στο σύνολο της πλατφόρμας όπως αυτές θα καθοριστούν από τις αρχές λειτουργίας συνεργατικότητας πολλαπλών τομέων και υποστήριξης πολλαπλών πελατών.

Περισσότερα…

SELFNET

Στα πλαίσια του έργου SELFNET (H2020), η C.S.E. θα έχει συμμετοχή στη σχεδίαση και ανάπτυξη στον διαχειριστή NFV και SDN εφαρμογών και στον ορισμό της γλώσσας προσδιορισμού στραττηγικών αυτόνομης λειτουργίας.

Περισσότερα…

 

DORA

Στα πλαίσια του έργου DORA (H2020), η C.S.E. θα συμβάλει κυρίως στην τεχνική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και στην εφαρμογή Τεχνικών και Υποδομής Εντοπισμού Θέσης σε εσωτερικούς χώρους.

Περισσότερα…