Η C.S.E. προσφέρει υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης FPGA / CPLD από διάφορους κατασκευαστές (ALTERA, Microsemi, XILINX).

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν μέρος ή το σύνολο από τα ακόλουθα:

 • Σύνταξη του εγγράφου Προδιαγραφή Απαιτήσεων βασισμένο στη λίστα επιθυμητών λειτουργιών/ιδέας του υποσυστήματος το οποίο εγκρίνεται από τον πελάτη πριν από την έναρξη του σχεδιασμού/ανάπτυξης
 • Ανάλυση Απαιτήσεων, διαστασιολόγηση υποσυστήματος/κατανομή κύριων λειτουργιών
 • Προτεινόμενη τεχνολογία/κατασκευαστή/οικογένεια του FPGA / CPLD  που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
 • Προδιαγραφές Σχεδίασης
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη με χρήση HDL (VHDL / Verilog) ή σχηματικών σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη
 • Εκτεταμένη προσομοίωση (λειτουργική, χρονική, ισχύος)
 • Πλήρης Εγχειρίδιο Χρήσης/Δεδομένων  υλοποίησης FPGA / CPLD για την αποτελεσματική χρήση από την ομάδα του πελάτη
 • Πλήρης Επαλήθευση της τελικής υλοποίησης σε επίπεδο τυπωμένου κυκλώματος

Οι υπηρεσίες σχεδιασμού FPGA/CPLD που προσφέρονται περιλαμβάνουν RTL κωδικοποίηση σε VHDL / Verilog, προσομοίωση και επαλήθευση των μοντέλων και των μνημών, των επεξεργαστών και των περιφερειακών συσκευών. Η C.S.E. επενδύει συνεχώς στη βελτιστοποίηση των σχεδιαστικών εργαλείων, τις διαδικασίες και τις μεθόδους σχεδίασης, προκειμένου να παρέχει οικονομικά αποδοτικές και υψηλής τεχνολογίας (state-of-the art) ολοκληρωμένες λύσεις για ολοκληρωμένα ενσωματωμένα συστήματα, παρακολουθώντας συνεχώς την πρόοδο της τεχνολογίας και τις απαιτήσεις των πελατών.

Η ομάδα της C.S.E. έχει είκοσι (20) χρόνια εμπειρίας σε:

 • Προγραμματισμό σε VHDL/Verilog
 • Από απλά λογικά κυκλώματα σε προηγμένες λειτουργίες, διεπαφές, αλγόριθμοι, IP
 • Βελτιστοποίηση των επιδόσεων στα ενσωματωμένα συστήματα που λειτουργούν με MPUs / MCUs (π.χ. επανασχεδιασμό για την αντικατάσταση bit-wise λειτουργιών, χρονοβόρων επαναλαμβανόμενων υπολογισμών και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας με CPLDs χαμηλής ισχύος κλπ)
 • Αντικατάσταση παλαιών συστημάτων/υποσυστημάτων/HWCI με τη χρήση FPGAs / CPLDs
 • Επαναπρογραμματιζόμενο περιβάλλον δοκιμών ανάπτυξης και επαλήθευσης
 • Πλήρης υποστήριξη κατά τον κύκλο ανάπτυξη του FPGA από την αρχική Προδιαγραφή σε RTL και Σύνθεση σε πλήρως δοκιμασμένη σχεδίαση, συμπεριλαμβανομένου και του τυπωμένου κυκλώματος για τον έλεγχο καλής λειτουργίας του FPGA
 • Επιβεβαίωση του σχεδιασμού σε ηλεκτρονική πλατφόρμα της C.S.E., του χρήστη ή της αγοράς

Όλες οι διαδικασίες εκπόνησης τεχνικών μελετών, ο κύκλος ανάπτυξης, οι τεχνικές αξιολογήσεις και τα τεχνικά έγγραφα είναι σε συμφωνία με το IEEE 1220-2005.

Για να συζητήσουμε τις τεχνικές απαιτήσεις σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε: support@creativese.eu.