Αποποίηση Ευθυνών

Το σύνολο του περιεχομένου και των υλικών σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται “ως έχουν”. Η C.S.E. δεν παρέχει καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση σχετικά με το περιεχόμενο. Η χρήση των πληροφοριών που υπάρχουν στον ιστότοπο δεν απαιτεί άδεια από το τη C.S.E..

Η C.S.E. δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου του ιστοτόπου, την πληρότητα και τον βαθμό ενημέρωσής του ή την εγκυρότητα του περιεχομένου εξωτερικών συνδέσεων. Όλες οι εξωτερικές συνδέσεις που παρέχονται από την C.S.E. είναι μόνο για ενημέρωση, χωρίς οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο κέρδος. Είναι ευθύνη του χρήστη να επισκεφθεί ή όχι τους εξωτερικούς συνδέσμους που βρίσκονται στον ιστότοπο της C.S.E..

Η C.S.E. διατηρεί το δικαίωμα να εκτελεί ενημερώσεις, να κάνει διορθώσεις / τροποποιήσεις, διαγραφές, βελτιώσεις και οποιαδήποτε άλλη αλλαγή στο περιεχόμενο και τα στοιχεία του ιστοτόπου, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε οποιαδήποτε στιγμή ή να μετακινήσει ή να διακόψει οποιοδήποτε περιεχόμενο, προϊόντα ή υπηρεσίες χωρίς καμία προειδοποίηση.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η C.S.E. προστατεύει τις τυχόν προσωπικές πληροφορίες που μπορεί να μοιραστεί μαζί μας ο επισκέπτης/πελάτης μέσω ττου ιστοτόπου μας. Για το θέμα αυτό παρουσιάζουμε την θέση μας σχετικά με ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Σκοπός

Η παρούσα δήλωση Πολιτικής Απορρήτου ισχύει για όλες τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται ή χρησιμοποιούνται μέσω του ιστοτόπου της C.S.E. .

Προσωπικά Δεδομένα

Σε ορισμένες σελίδες του ιστοτόπου www.creativese.eu της C.S.E., είναι πιθανό να ζητηθούν προσωπικές πληροφορίες (π.χ. για online προσφορές). Με την είσοδο των προσωπικών πληροφοριών που ζητούνται , μας παρέχετε οικειοθελώς προσωπικές σας πληροφορίες. Με την εγγραφή σας δεν είστε πλέον ανώνυμος/η για την C.S.E.. Σας δίνεται ένας κωδικός πελάτη που σας επιτρέπει να επωφεληθείτε από τα περιεχόμενα του ιστοτόπου της C.S.E.

Σκοπός χρήσης

Η C.S.E. δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες για εσωτερική χρήση (π.χ. ανάλυση της αγοράς, προφίλ των πελατών). Ο κύριος στόχος της εταιρείας είναι να παρέχει την καλύτερη δυνατή υποστήριξη για τους πελάτες της. Η C.S.E. ούτε αναλύει ούτε πωλεί τα δεδομένα σας. Η C.S.E. δεν κατέχει ούτε διατηρεί ειδική βάση δεδομένων από τις καταχωρήσεις δεδομένων μέσω του ιστοτόπου της.

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

Η C.S.E. δεν διακινεί προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, ούτε αποθηκεύει τα δεδομένα σας σε μέσα που είναι προσβάσιμα μέσω του διαδικτύου. Παρ ‘όλα αυτά, η C.S.E. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων που ανταλλάσσονται μέσω e-mail μέσω του διαδικτύου.

“Cookies”

“Cookies” δεν χρησιμοποιούνται από τον web server της C.S.E. ‘s. Κάθε ένδειξη ή προειδοποίηση για “Cookies” από την C.S.E. από το πρόγραμμα περιήγησής σας ή από τους μηχανισμούς ασφαλείας σας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να μην προέρχονται από τις δραστηριότητες της C.S.E..