Νέα

Ευρωπαϊκό Έργο DORA ( (Η 2020)

Συμμετοχή της C.S.E. στο έργο Έρευνας και Ανάπτυξης Dora (H2020). Η C.S.E. θα συμβάλει κυρίως στην τεχνική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και στην εφαρμογή Τεχνικών και Υποδομής Εντοπισμού Θέσης σε εσωτερικούς χώρους.

Περισσότερα

Γ.Σ. Μελών του si-Cluster

Συμμετοχή στην ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του si-Cluster, όπου το επίκεντρο ήταν η ανάπτυξη και διεθνοποίηση του Ελληνικού αεροδιαστημικού συνεργατικού σχηματισμού, η οποία τόνισε τα σημαντικά επιτεύγματα του 2014 και τις μελλοντικές στρατηγικές προτεραιότητες.

Περισσότερα

Συνάντηση με την Si-Cluster Ambassador

Συνάντηση στα γραφεία της C.S.E. με την κα. Π. Κελβερκλόγλου (si-Cluster Ambassador) και την κα. Π. Μεγαγιάννη (si-Cluster). Σύντομη παρουσίαση των τεχνολογικών δυνατοτήτων της εταιρείας με σκοπό την προώθηση των δραστηριοτήτων της στη Γαλλία. Η ενέργεια/συνεργασία/δραστηριότητα εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο «si-Cluster Ambassador», το οποίο

Περισσότερα

EN ISO 9001:2008, Ετήσια Επιθεώρηση από την TUV HELLAS

Επιτυχής ετήσια Επιθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της C.S.E. κατά EN ISO 9001:2008, από την TUV HELLAS.

Περισσότερα

Σύμβαση έργου με την εταιρεία ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Ανάθεση έργου στην C.S.E. για την ανάπτυξη και τις δοκιμές ενός πρωτοτύπου ηλεκτρονικού συστήματος ανάκτησης ενέργειας πέδησης για τους ανελκυστήρες της εταιρείας ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ (KLEEMANN).

Περισσότερα
Crative Systems Engineering

Crative Systems Engineering

payment by credit card