Απολογισμός IoT-A

Ο τελικός έλεγχος – απολογισμός για το έργο πραγματοποιήθηκε στις 5 – 6 Δεκ, 2013 στη Ρώμη. Το αποτέλεσμα παρουσιάστηκε συνοπτικά από τον Heinz-Guenter Kuelzhammer (VDI / VDE):

«Η ομάδα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και την ευτυχία τους να μοιραστούν το όραμα της Αρχιτεκτονικής του Ίντερνετ των Πραγμάτων (IoT-A) σε όλη τη διάρκεια του έργου και κατέληξε στο παρακάτω συμπέρασμα, μαζί με τον υπεύθυνο του έργου Δρ Peter Friess:

Το ΙοΤ-Α επιβεβαίωσε πλήρως το ηγετικό του ρόλο ως ένα Πρωτοποριακό Ευρωπαϊκό Έργο!

Οι εμπειρογνώμονες:

– Συνεχάρησαν την κοινοπραξία του ΙοΤ-Α για την “πολύ καλή ομαδική δουλειά”,  και

– Για τις «πολύ καλές επιδόσεις» και τα «άριστα αποτελέσματα”

– Απέδωσαν στο Αρχιτεκτονικό Μοντέλο Αναφοράς το χαρακτηρισμό “προϊόν”

– Πείστηκαν από τη βιωσιμότητα των σεναρίων χρήσης που τους επεδείχθησαν

– Εξήραν την συνεργασία των βασικών ενδιαφερομένων

– Εκτίμησαν τις ανατρεπτικές δυνατότητες μάρκετινγκ του ΙοΤ-Α “.

Leave a Reply

Crative Systems Engineering

Crative Systems Engineering

payment by credit card