Από την 1η  Ιανουαρίου 2014, η C.S.E. είναι ενεργό μέλος της ΕΒΙΔΙΤΕ.

Ακολουθεί μία μικρή παρουσίαση της ΕΒΙΔΙΤΕ:

Η Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών – ΕΒΙΔΙΤΕ ιδρύθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου του 2008 έπειτα από συντονισμένη προσπάθεια του μεγαλύτερου μέρους της εγχώριας βιομηχανίας, που δραστηριοποιείται στον χώρο της διαστημικής τεχνολογίας και εφαρμογών.

Το σύνολο των μελών αποτελούν Ελληνικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες απασχολούν συνολικά πάνω από 1000 εργαζόμενους, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων αποτελεί προσωπικό με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, κυρίως στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών.

Τα μέλη της ΕΒΙΔΙΤΕ εκπροσωπούν σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του εγχώριου ερευνητικού και παραγωγικού δυναμικού στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας και των εφαρμογών αυτής.

Leave a Reply