Μέλος του si-cluster !!!!

Από τις 16 Ιουνίου 2014, η C.S.E. είναι μέλος του si-Cluster (Συνεργατικός Σχηματισμός Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών)

Η συμμετοχή στο si-cluster εγκαινιάζει μια νέα εποχή για την C.S.E., καθώς έρχεται να σηματοδοτήσει ένα νέο κεφάλαιο στις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Με μακρόχρονη εμπειρία σε εμπορικά και ερευνητικά έργα υψηλής τεχνολογίας καθώς και σε έργα για την αμυντική βιομηχανία, η εταιρεία στοχεύει στο άμεσο μέλλον στην έρευνα και ανάπτυξη στο πεδίο των διαστημικών εφαρμογών. Η C.S.E. προσβλέπει σε συνεργασίες που θα προκύψουν με καταλύτη τις δραστηριότητες του si-cluster, τόσο με τις εταιρείες που συμμετέχουν και θα συμμετάσχουν στο μέλλον, όσο και με εταιρείες/οργανισμούς του εξωτερικού που θα ήταν δύσκολο να προσεγγίσει ενεργώντας αυτόνομα.

Ιωάννης Βαβουράκης
Διαχειριστής

Μέλος της ΕΒΙΔΙΤΕ !!

Από την 1η  Ιανουαρίου 2014, η C.S.E. είναι ενεργό μέλος της ΕΒΙΔΙΤΕ.

Ακολουθεί μία μικρή παρουσίαση της ΕΒΙΔΙΤΕ:

Η Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών – ΕΒΙΔΙΤΕ ιδρύθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου του 2008 έπειτα από συντονισμένη προσπάθεια του μεγαλύτερου μέρους της εγχώριας βιομηχανίας, που δραστηριοποιείται στον χώρο της διαστημικής τεχνολογίας και εφαρμογών.

Το σύνολο των μελών αποτελούν Ελληνικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες απασχολούν συνολικά πάνω από 1000 εργαζόμενους, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων αποτελεί προσωπικό με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, κυρίως στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών.

Τα μέλη της ΕΒΙΔΙΤΕ εκπροσωπούν σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του εγχώριου ερευνητικού και παραγωγικού δυναμικού στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας και των εφαρμογών αυτής.

Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008

Η CSE είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008.

Μετά από επιτυχή έλεγχο, η C.S.E. πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001:2008 για το πεδίο εφαρμογής: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Παροχή Υπηρεσιών Σχεδίασης και Ανάπτυξης Hardware, Embedded Software και Firmware.

Απολογισμός IoT-A

Απολογισμός IoT-A

Ο τελικός έλεγχος – απολογισμός για το έργο πραγματοποιήθηκε στις 5 – 6 Δεκ, 2013 στη Ρώμη. Το αποτέλεσμα παρουσιάστηκε συνοπτικά από τον Heinz-Guenter Kuelzhammer (VDI / VDE):

«Η ομάδα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και την ευτυχία τους να μοιραστούν το όραμα της Αρχιτεκτονικής του Ίντερνετ των Πραγμάτων (IoT-A) σε όλη τη διάρκεια του έργου και κατέληξε στο παρακάτω συμπέρασμα, μαζί με τον υπεύθυνο του έργου Δρ Peter Friess:

Το ΙοΤ-Α επιβεβαίωσε πλήρως το ηγετικό του ρόλο ως ένα Πρωτοποριακό Ευρωπαϊκό Έργο!

Οι εμπειρογνώμονες:

– Συνεχάρησαν την κοινοπραξία του ΙοΤ-Α για την “πολύ καλή ομαδική δουλειά”,  και

– Για τις «πολύ καλές επιδόσεις» και τα «άριστα αποτελέσματα”

– Απέδωσαν στο Αρχιτεκτονικό Μοντέλο Αναφοράς το χαρακτηρισμό “προϊόν”

– Πείστηκαν από τη βιωσιμότητα των σεναρίων χρήσης που τους επεδείχθησαν

– Εξήραν την συνεργασία των βασικών ενδιαφερομένων

– Εκτίμησαν τις ανατρεπτικές δυνατότητες μάρκετινγκ του ΙοΤ-Α “.