ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ !!!!

Σας πληροφορούμε ότι τα γραφεία της εταιρείας μεταφέρονται στην οδό:

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 119, Τ.Κ. 11251, Αθήνα

από την Δευτέρα 18 Ιουλίου, 2016

Ευρωπαϊκό Έργο DORA ( (Η 2020)

Συμμετοχή της C.S.E. στο έργο Έρευνας και Ανάπτυξης Dora (H2020). Η C.S.E. θα συμβάλει κυρίως στην τεχνική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και στην εφαρμογή Τεχνικών και Υποδομής Εντοπισμού Θέσης σε εσωτερικούς χώρους.