Θέσεις Εργασίας

FPGA Designer

Τουλάχιστον 2 έτη αποδεδειγμένης εμπειρίας στην ψηφιακή σχεδίαση με τη χρήση HDL (VHDL / Verilog). Εμπειρία στο σχεδιασμό FPGA / CPLD χρησιμοποιώντας εργαλεία σχεδίασης  από Xilinx, Altera ή Microsemi.  Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης  και ευχέρεια στην ομιλία / γραφή στα αγγλικά είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για μελλοντική συνεργασία.
Κωδικός: HDL_DS

PCB Designer

Τουλάχιστον 5 χρόνια αποδεδειγμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολύπλοκων τυπωμένων κυκλωμάτων PCB (FLEX/multilayer, fine pitch xBGAs, blind/buried vias,signal/power integrity, thermal analysis) χρησιμοποιώντας εργαλεία CAD. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ και ευχέρεια στην ομιλία/γραφή στα αγγλικά είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για μελλοντική συνεργασία.  Εμπειρία σε PADS σουίτα (Mentor Graphics) είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα.
Κωδικός: PCB_DS

SW Developer

Τουλάχιστον 3 χρόνια αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού:. .NET, Java (SE/EE), ANSI C/C++, Object Oriented Design/Programming, Multi-Threading, Web Technologies (jQuery, Ajax, JavaScript, HTML5, WebSockets, Scalable Vector Graphics, XML), Linux (open source libraries, cross compilation, debugging), Version Control Systems (svn, git). Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ και ευχέρεια στην ομιλία/γραφή στα αγγλικά είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για μελλοντική συνεργασία. Η γνώση των πρωτοκόλλων δικτύωσης και σύγχρονες λύσεις δικτύωσης (cloud, IoT, δίκτυα αισθητήρων, ad-hoc λύσεις) είναι ένα πλεονέκτημα.
Κωδικός: SW_DEV

HW Technician

Τουλάχιστον 1 χρόνο αποδεδειγμένη εμπειρία στην υποστήριξη δραστηριοτήτων ανάπτυξης ηλεκτρονικών, όπως το σχεδιασμό, τη δοκιμή, την τροποποίηση, την κατασκευή και συναρμολόγηση των πρωτοτύπων για ηλεκτρο-μηχανικά υποσυστήματα. Το πεδίο εργασίας μπορεί να περιλαμβάνει αναλογικά, ψηφιακά, μικτά κυκλώματα και συστήματα λογικής. Δυνατότητα κατανόησης και συμμετοχής σε έργα με πληροφορία από σχηματικά, διαγράμματα, γραπτές και προφορικές περιγραφές, σχεδιαγράμματα ή από τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση λειτουργιών, δοκιμές και αντιμετώπιση προβλημάτων. Δυνατότητα απομόνωσης σφάλματος σχετικά με τα συστήματα και τον εξοπλισμό. Συμμετοχή στο σχεδιασμό, την κατασκευή, τη δοκιμή και τον έλεγχο του εξοπλισμού δοκιμών. Χρήση εργαλείων κατασκευής  πρωτοτύπου, δοκιμών, ανάπτυξης ή διαγνωστικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, τα προγράμματα δοκιμών, παλμογράφοι, τροφοδοτικά, ηλεκτρονικά φορτία, γεννήτριες σημάτων, πολύμετρα κλπ
Πτυχίο ΤΕΙ και ευχέρεια στην ομιλία / γραφή στην αγγλική γλώσσα είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
Κωδικός: HW_TECH

 

 

 

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας στο:

jobs@creativese.eu

χρησιμοποιώντας τον σχετικό κωδικό για τη θέση. Ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα θα σημάνει την παραλαβή του βιογραφικού σας.

Τα βιογραφικά σημειώματα τηρούνται στη βάση δεδομένων μας και η αξιολόγηση γίνεται σε μηνιαία βάση. Αν υπάρχει ενδιαφέρον για το βιογραφικό σας, θα προγραμματιστεί συνέντευξη γνωριμίας. Δεν αποστέλλεται καμία άλλη απάντηση σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Crative Systems Engineering

Crative Systems Engineering

payment by credit card