Συμμετοχή της C.S.E. στο έργο Έρευνας και Ανάπτυξης Dora (H2020). Η C.S.E. θα συμβάλει κυρίως στην τεχνική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και στην εφαρμογή Τεχνικών και Υποδομής Εντοπισμού Θέσης σε εσωτερικούς χώρους.

Leave a Reply