Σύμβαση έργου με την εταιρεία ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Ανάθεση έργου στην C.S.E. για την ανάπτυξη και τις δοκιμές ενός πρωτοτύπου ηλεκτρονικού συστήματος ανάκτησης ενέργειας πέδησης για τους ανελκυστήρες της εταιρείας ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ (KLEEMANN).

Leave a Reply

Crative Systems Engineering

Crative Systems Engineering

payment by credit card