Συνάντηση με την Si-Cluster Ambassador

Συνάντηση στα γραφεία της C.S.E. με την κα. Π. Κελβερκλόγλου (si-Cluster Ambassador) και την κα. Π. Μεγαγιάννη (si-Cluster). Σύντομη παρουσίαση των τεχνολογικών δυνατοτήτων της εταιρείας με σκοπό την προώθηση των δραστηριοτήτων της στη Γαλλία. Η ενέργεια/συνεργασία/δραστηριότητα εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο «si-Cluster Ambassador», το οποίο περιλαμβάνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών μεταξύ του si-Cluster και του Aerospace Valley και υλοποιείται σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα και με την υποστήριξη του Corallia καθώς και του ιδρύματος Μποδοσάκη, σε συνέχεια της διμερούς συμφωνίας η οποία υπογράφηκε το 2014 κατά τη διάρκεια της έκθεσης “Toulouse Space Show”.

Leave a Reply

Crative Systems Engineering

Crative Systems Engineering

payment by credit card