«Ηλεκτροκίνηση μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος στους Εθνικούς Αυτοκινητόδρομους με την αξιοποίηση ΑΠΕ, καινοτόμων τεχνολογιών παραγωγής και συλλογής ενέργειας, συστημάτων ενεργειακής αποθήκευσης και βελτιστοποίησης των ενεργειακών συναλλαγών με το ηλεκτρικό δίκτυο» με Ακρωνύμιο: ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΩ και κωδικό έργου: Τ2ΕΔΚ-00136.

Το έργο χρηματοδοτείται από: ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ» του «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ).

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, τη συλλογή και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στους εθνικούς αυτοκινητόδρομους. Βασικό εργαλείο σε αυτήν την κατεύθυνση θα αποτελέσει ο σχεδιασμός ενός δικτύου έξυπνων φορτιστών κατά μήκος των εθνικών αυτοκινητόδρομων, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην άρση των περιορισμών χρήσης των ηλεκτρικών οχημάτων, με ανάλογα αποτελέσματα για το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον.

 

Συμμετέχοντες φορείς

  1. ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ Δ.Π.Θ. (PE-DUTH) (Συντονιστής)
  2. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας
  3. ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΕ
  4. ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
  5. CREATIVE SYSTEMS ENGINEERING (C.S.E.) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

 

Leave a Reply