Ευρωπαϊκό Έργο SELFNET ( (Η 2020)

Συμμετοχή της C.S.E. στο έργο Έρευνας και Ανάπτυξης SELFNET (H2020). Η C.S.E. θα έχει συμμετοχή στη σχεδίαση και ανάπτυξη στον διαχειριστή NFV και SDN εφαρμογών και στον ορισμό της γλώσσας προσδιορισμού στραττηγικών αυτόνομης λειτουργίας.

Leave a Reply

Crative Systems Engineering

Crative Systems Engineering

payment by credit card