Συμμετοχή στην ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του si-Cluster, όπου το επίκεντρο ήταν η ανάπτυξη και διεθνοποίηση του Ελληνικού αεροδιαστημικού συνεργατικού σχηματισμού, η οποία τόνισε τα σημαντικά επιτεύγματα του 2014 και τις μελλοντικές στρατηγικές προτεραιότητες.

Leave a Reply