Ε & Α

Η C.S.E. επενδύει συνεχώς σε δραστηριότητες Ε & Α μέσω της ΕΕ (FP-7, H2020) και τα Εθνικά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση. Ως νεοεισερχόμενη στη διαστημική βιομηχανία, η εταιρεία στοχεύει επίσης να συμμετέχουν σε έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Διαστήματος (ESA).
Ο κύριος στόχος των δραστηριοτήτων Ε & Α στην C.S.E. είναι να ενισχύσει τις ικανότητες και την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας τόσο σε εξειδικευμένες όσο και σε μαζικές αγορές με τη συνεχή παρακολούθηση και χρήση νέων τεχνολογιών, διαδικασιών και εργαλείων, αποκτώντας παράλληλα πολύτιμες εμπειρίες μέσα από τη συνεργασία με τους εταίρους της.

Η CSE συμμετέχει στα ακόλουθα έργα τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (H2020):

SELFNET

Στα πλαίσια του έργου SELFNET (H2020), η C.S.E. θα έχει συμμετοχή στη σχεδίαση και ανάπτυξη στον διαχειριστή NFV και SDN εφαρμογών και στον ορισμό της γλώσσας προσδιορισμού στραττηγικών αυτόνομης λειτουργίας.

Περισσότερα…

 

DORA

Στα πλαίσια του έργου DORA (H2020), η C.S.E. θα συμβάλει κυρίως στην τεχνική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και στην εφαρμογή Τεχνικών και Υποδομής Εντοπισμού Θέσης σε εσωτερικούς χώρους.

Περισσότερα…