Νέα

EN ISO 9001:2008, Ετήσια Επιθεώρηση από την TUV HELLAS

Επιτυχής ετήσια Επιθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της C.S.E. κατά EN ISO 9001:2008, από την TUV HELLAS.

Περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ !!!!

Σας πληροφορούμε ότι τα γραφεία της εταιρείας μεταφέρονται στην οδό: 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 119, Τ.Κ. 11251, Αθήνα από την Δευτέρα 18 Ιουλίου, 2016

Περισσότερα

EN ISO 9001:2008, Ετήσια Επιθεώρηση από την TUV HELLAS

Επιτυχής ετήσια Επιθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της C.S.E. κατά EN ISO 9001:2008, από την TUV HELLAS.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκό Έργο SELFNET ( (Η 2020)

Συμμετοχή της C.S.E. στο έργο Έρευνας και Ανάπτυξης SELFNET (H2020). Η C.S.E. θα έχει συμμετοχή στη σχεδίαση και ανάπτυξη στον διαχειριστή NFV και SDN εφαρμογών και στον ορισμό της γλώσσας προσδιορισμού στραττηγικών αυτόνομης λειτουργίας.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκό Έργο DORA ( (Η 2020)

Συμμετοχή της C.S.E. στο έργο Έρευνας και Ανάπτυξης Dora (H2020). Η C.S.E. θα συμβάλει κυρίως στην τεχνική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και στην εφαρμογή Τεχνικών και Υποδομής Εντοπισμού Θέσης σε εσωτερικούς χώρους.

Περισσότερα
Page 1 of 3123
Crative Systems Engineering

Crative Systems Engineering

payment by credit card